Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009

UltraISO Premium Edition 9.35 Build 2716 (31/08/09)


Click the image to open in full size.


UltraISO Premium Edition 9.35 Build 2716


UltraISO là một công cụ tạo/chỉnh sửa/chuyển đổi tập tin ảnh (image) ISO của CD/DVD, có thể trực tiếp chỉnh sửa tập tin ảnh CD/DVD và trích xuất các tập tin và thư mục từ CD/DVD, cũng như tạo file ảnh ISO trực tiếp từ ổ CD/DVD-ROM hay ổ cứng. Bạn có thể cùng lúc giữ lại thông tin khởi động (boot) của file ISO, vì vậy có thể tạo CD/DVDs tự khởi động. Bây giờ bạn đã có thể tạo và chỉnh sửa tập tin ISO của riêng mình, và ghi chúng vào đĩa CD/DVD cho nhu cầu riêng của mình.


UltraISO có thể:
 1. Nhân bản đĩa thành tập tin ISO từ CD-ROM.
 2. Tạo các tập trên đĩa cứng, CD-ROM, ổ đĩa mạng thành một tập tin ISO.
 3. Trích xuật các tập tin từ tập tin ISO.
 4. Chỉnh sửa tập tin ISO ở nhiều định dạng (như Nero burning ROM, Easy CD Creator, CDRWin, CloneCD, BlindWrite, etc.).
 5. Tạo tập tin ISO tự khởi động.
 6. Tạo/Chỉnh sửa tập tin ảnh Audio CD.
Một vài chi tiết:
 • Có thể chỉnh sửa trực tiếp tập tin ảnh ISO.
 • Có thể trích xuất trực tiếp các tập tin và thư mục từ tập tin ảnh ISO.
 • Có thể thêm/xóa/tạo mới thư mục/đổi tên nội dung tập tin ISO.
 • Có thể tạo tập tin ISO từ tài liệu trên đĩa cứng.
 • Có thể tạo tập tin ảnh CD từ CD-ROM, giữ lại thông tin khởi động.
 • Có thể xử lý thông tin khởi động của CD, bạn có thể trực tiếp thêm/xóa/trích xuất ảnh khởi động (boot image) của tập tin ảnh ISO.
 • Hỗ trợ hầu hết tất cả các định dạng tập tin ảnh CD (.ISO, .BIN, .IMG, .CIF, .NRG, .BWI v.v...) , và chuyển đổi chúng thành tập tin ISO chuẩn từ tập tin ảnh.
 • Có thể trực tiếp đặt thuộc tính ẩn cho tập tin/thư mục.
 • Hỗ trợ chuẩn ISO 9660 Cấp 1/2/3 và đuôi mở rộng Joliet.
 • Tự động tối ưu cấu trúc tập tin ảnh ISO, tiết kiệm dung lượng chiếm trên CD.
 • Hỗ trợ tích hợp vào menu chuột phải, mở tập ảnh bằng nhấp kép hay menu chuột phải với hộp thoại open.
 • 2 cửa sổ trong màn hình giao diện rất thuận lợi để sử dụng.
 • Có thêm nhiều công cụ, bạn có thể tạo CD tự khởi động ALL in One, quản lý tập tin ảnh CD, kể cả ổ CD/DVD ảo, những chức năng này thật sự mạnh mẽ.

Dịch bởi boyforeyes - softvnn.com

Changes in UltraISO Premium 9.35 (31.08.2009):
+) Improved write disk image feature, can write more ISO's to bootable USB flash drive including Windows 7 RTM, HP's SmartStart CD and Hiren's Boot CD
+) Can open multi-part ISZ files located at different disks/folders
+) New commandline parameters for creating XBOX DVD image (-xdvdfs) and compiling project file (.ui) to ISO
*) Fixed a bug with opening some MDS/MDF images
*) Fixed a bug with creating PS2 CD/DVD images from some abnormal SYSTEM.CNF file
*) Fixed some compatible problems with Windows 7 RTM
*) Improved MP3/WAV format support for creating audio CD image
*) Some minor improvements and bug fixes

Homepage-Trang Chủ

Size : 3.60 MB

Download Trial
Mirror
Mirror

Code:
Serial - Thuốc

Name : www.softvnn.com
Code : 7548-7E8C-AD3A-58F9
Or
Name: UW-Madison Executive Education
Code: 1519-E287-A828-A24A
Thuốc - Keygen [By ZWT] [MF]

Download UltraISO Premium Edition 9.35 Build 2716 Full [MF]

Share this post.... UltraISO Premium Edition 9.35 Build 2716 (31/08/09)SocialTwist Tell-a-Friend

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

back Next Home